{speedbar}
Azərbaycan Ağız və Üz-Çənə Cərrahları Cəmiyyəti

Azərbaycan Ağız və Üz-Çənə Cərrahları Cəmiyyəti - Cərrahlar Cəmiyyəti

FaceBook səhifəsi: fb.com

WEB saytı: http://az-omfs.az

Gördüyümüz işlər: Gördüyümüz işlər: Facebook və İnstagram səhifənin dizaynı və idarəedilməsi. WEB saytının yaradılması. Ümumi bütün reklam və dizayn işləri.

PORTFOLİO
İŞLƏRİMİZİN NÜMUNƏLƏRİ