{speedbar}
Təravət Məmmədova

Təravət Məmmədova - Mama Ginekoloq

Gördüyümüz işlər: Facebook və İnstagram səhifənin dizaynı və idarəedilməsi.
Ümumi bütün reklam və dizayn işləri
Foto və video çəkilişlər
Logonun yaradılması

PORTFOLİO
İŞLƏRİMİZİN NÜMUNƏLƏRİ