Günümüzdə hər bir şirkət, korporotiv və iş insanları sayt açmaq məcburiyyətində qalıblar. İndiki zəmanədə sayt olmağı şərtdir, amma onların idarəsinə vaxt ayırılmasa saytdan bir xeyir gəlməz, saytın idarəsidə çox zaman və bilik tələb edir. NEL COMPANY saytların idarəsi ilə məşğul olur. Saytların doldurulması, dizayn dəyişiklikləri və olan məlumatların redaktəsi.