{speedbar}
Təkbiz Xalı

Təkbiz Xalı - Xalça Yuma

FaceBook səhifəsi: fb.com

İnstagram səhifəsi: instagram.com

WEB saytı: http://www.tekbizxali.az

Gördüyümüz işlər: Facebook və İnstagram səhifənin dizaynı və idarəedilməsi.
WEB saytının yaradılması.
Ümumi bütün reklam və dizayn işləri.

PORTFOLİO
İŞLƏRİMİZİN NÜMUNƏLƏRİ