{speedbar}
Araz Əmirov

Araz Əmirov - Qaş Saç Saqqal əkimi

Gördüyümüz işlər: Facebook və İnstagram səhifənin dizaynı və idarəedilməsi.
WEB saytının yaradılması
SEO
Ümumi bütün reklam və dizayn işləri
Foto və video çəkilişlər
Logonun yaradılması

PORTFOLİO
İŞLƏRİMİZİN NÜMUNƏLƏRİ