{speedbar}
Sevinc Məmmədova

Sevinc Məmmədova - Həkim dermaveneroloq

FaceBook səhifəsi: fb.com

İnstagram səhifəsi: instagram.com

WEB saytı: http://deri-hekimi.az

Gördüyümüz işlər: Facebook və İnstagram səhifənin dizaynı və idarəedilməsi. WEB saytının yaradılması. Ümumi bütün reklam və dizayn işləri.
Foto və video çəkilişlər
Logonun yaradılması

PORTFOLİO
İŞLƏRİMİZİN NÜMUNƏLƏRİ